Skip to the main content
Ik werk op een

Spoedeisende hulp

Welke behandeling heeft de patiënt al ontvangen in de ambulance? Wat waren de bevindingen in de triage van de huisartsenpost of meldkamer? Wat is de medische voorgeschiedenis van de patiënt? Voor u als SEH-verpleegkundige, Bachelor Medisch Hulpverlener, SEH-arts of medisch specialist is vroegtijdige inzage in dit soort relevante medische informatie en informatie over de urgentie van de situatie essentieel om de patiënt optimale zorg te verlenen.

Het programma Met spoed beschikbaar helpt u met de versnelde realisatie van het digitaal uitwisselen van relevante medische gegevens, zodat deze uitwisseling tussen u en de andere relevante zorgverleners zo goed en snel mogelijk verloopt.

Betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt

Hoe meer inzage u heeft in relevante informatie over de medische voorgeschiedenis van de patiënt, en over hoe urgent de situatie van de patiënt op dat moment is, hoe sneller en beter u de patiënt kunt behandelen.

 

Beter voorbereid op juiste behandeling van de patiënt

Als door een goede en snelle gegevensuitwisseling van tevoren duidelijk is welke patiënt, in welke situatie en via welke route arriveert, kunt u voorbereidingen voor de juiste behandeling al in gang zetten. Dit zorgt voor een efficiënter zorgproces en draagt ook weer bij aan betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt.

 

Meer werkplezier door minder administratieve last

Doordat u niet meer handmatig de informatie van andere zorgverlener hoeft te verwerken.

 

Oproep!

Koplopers gezocht voor nieuwe digitale gegevensuitwisselingen

Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. U kunt één van de koplopers zijn om hieraan bij te dragen. U leest er meer over in deze factsheet.

Meer weten of aan de slag?

Wilt u graag aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in uw regio? Wilt u aan een koploperproject meedoen voor de nieuwste digitale uitwisselingen? Meer weten over het programma?

Neemt u dan contact met ons op en vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Blijf op de hoogte

Nieuws

News

Doet u mee aan nieuwe digitale gegevensuitwisselingen in de spoedzorgketen? Wij zoeken koplopers!

4 February 2021
In het programma Met spoed beschikbaar zijn patiënten en zorgverleners nauw betrokken...
News

Amigo! - Eerste hulp bij digitale informatie-uitwisseling

3 February 2021
SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten kunnen de professionele samenvatting (PS) van de patiënt...
News

Expertise en ervaringen dragen bij aan realisatie digitale gegevensuitwisseling

8 January 2021
In het programma Met spoed beschikbaar zijn patiënten en zorgverleners nauw betrokken...

Volg ons