Skip to the main content
Ik werk in een

huisartsenpraktijk

Wanneer de acute zorg is afgerond, heeft de patiënt vaak nog wel vervolgzorg nodig. Dat vraagt om een efficiënte overdracht naar de opvolgend zorgverlener. In veel gevallen bent u dat, de huisarts van de patiënt.

Door digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsenpost, ambulancezorgprofessionals en/of SEH, beschikt u zo goed en snel mogelijk over de informatie over uw patiënt. Zo weet u precies wat er met uw patiënt is gebeurd en welke zorg hij of zij heeft ontvangen.

De ondersteuning van digitale gegevensuitwisseling over verleende spoedzorg met de huisartsenpraktijk leidt tot:

Efficiënte overdracht van informatie

Snelle en kwalitatieve informatie over de acute situatie en de behandeling door huisartsenpost, ambulancezorgprofessionals en/of SEH faciliteert een goede overdracht naar u als huisarts. Zo krijgt u het complete beeld van wat er met uw patiënt is gebeurd.

 

Beschikbaarheid van informatie in de keten

Wanneer u door een goede overdracht beschikt over de juiste informatie over uw patiënt, zorgt dat er ook voor dat deze informatie weer beschikbaar is bij een vervolgbezoek in de keten voor acute zorg. Bijvoorbeeld bij een acute situatie in de avond-, nacht- en weekenduren.

Oproep!

Koplopers gezocht voor nieuwe digitale gegevensuitwisselingen

Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. U kunt één van de koplopers zijn om hieraan bij te dragen. U leest er meer over in deze factsheet.

Meer informatie of aan de slag?

Wilt u graag aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in uw regio? Wilt u aan een koploperproject meedoen voor de nieuwste digitale uitwisselingen? Meer weten over het programma?

Neemt u dan contact met ons op en vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Blijf op de hoogte

Nieuws

Nieuws

Ambulancevoorziening en ziekenhuizen in Rotterdam-Rijnmond verbeteren digitale gegevensuitwisseling

15 april 2021
De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus...
Nieuws

Verbetering in berichtgeving tussen ambulance en spoedeisende hulp

13 april 2021
In samenwerking met het zorgveld heeft Nictiz de berichtgeving voor digitale overdracht...
Nieuws

Spreekuur over de digitale spoedverwijzing van HAP naar SEH

15 maart 2021
Zorgaanbieders en regio-organisaties die meer willen weten over de digitale spoedverwijzing van...

Volg ons