Skip to the main content

Expertise en ervaringen dragen bij aan realisatie digitale gegevensuitwisseling

In het programma Met spoed beschikbaar zijn patiënten en zorgverleners nauw betrokken om ervoor te zorgen dat hun behoeftes bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen geborgd zijn. Daarbij maken we graag gebruik van hun kennis en ervaringen met de processen in de spoedzorg. Hoe we dit doen?

 

Dit doen we onder meer door de inzet van een multidisciplinaire expertgroep. Deze bestaat uit afgevaardigden van Patiëntenfederatie Nederland, Ambulancezorg Nederland, Beroepsvereniging Triagisten Nederland (BTN), Federatie Medisch Specialisten, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nictiz, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

 

Patiënt en zorgverlener staan voorop

De expertgroep bewaakt dat bij de realisatie van gegevensuitwisseling in de acute zorgketen goed de aansluiting wordt gehouden bij de zorgprocessen en de behoefte van de spoedzorgaanbieders. David Baden, spoedeisende hulp arts, aankomend voorzitter van de NVSHA en tevens voorzitter van de expertgroep: “Het gaat namelijk niet alleen om digitale uitwisseling van gegevens, maar vooral om wat je er mee kunt doen. Door de zorgprocessen leidend te laten zijn, weten we zeker dat de technische oplossingen om gegevens uit te wisselen daadwerkelijk ondersteunend zijn, we de administratieve last verminderen en daarmee de patiënt en zorgverlener voorop zetten.”

Daarnaast heeft de expertgroep onder meer als taak om zorginhoudelijke keuzes te maken, af te stemmen met de achterban indien nodig en de koploperprojecten die vanuit het programma plaatsvinden te evalueren aan de hand van de beoogde baten.

 

Expertpanels

Naast de expertgroep maakt het programma gebruik van de expertise van vier expertpanels. Deze zijn in tegenstelling tot de expertgroep niet mulitidisciplinair ingericht, maar bestaan juist uit zorgverleners van eenzelfde discipline, te weten huisartsen, medewerkers van huisartsenposten, ambulancezorgprofessionals en spoedeisende hulp medewerkers. De expertpanels voeden het programma met informatie en advies over spoedzorgprocessen en adviseren de expertgroep bij vraagstukken die een specifiek zorgproces aangaan.

 

Ervaringen van patiënten

Uiteraard is de doelgroep waar we het allemaal voor doen ook betrokken: de patiënt. Via de Patiëntenfederatie Nederland worden patiënten met ervaring met acute zorg bevraagd met een vragenlijst, eventueel aangevuld met enkele diepte-interviews.

De expertgroep komt eens in de zes weken bijeen. Eind december vond de eerste expertgroep bijeenkomst plaats. De eerste expertpanels en patiënten worden vanaf januari 2021 bevraagd.

 

Meer weten?

Neem contact op met Ingeborg Kan via info@metspoedbeschikbaar.nl.

 

Bekijk laatste

Nieuws

Podcast: Koplopers van digitale gegevensuitwisseling in acute zorgketen

Welke zorgaanbieders en leveranciers werken op dit moment met elkaar samen aan digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen? Wie hebben het al gerealiseerd en wie zijn bezig met implementatie? Die informatie is vanaf nu per regio inzichtelijk via de Regiokaart voor digitale gegevensuitwisseling acute zorgketen.

Lees meer

Regionale samenwerkingen digitale gegevensuitwisseling acute zorgketen in kaart gebracht

Welke zorgaanbieders en leveranciers werken op dit moment met elkaar samen aan digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen? Wie hebben het al gerealiseerd en wie zijn bezig met implementatie? Die informatie is vanaf nu per regio inzichtelijk via de Regiokaart voor digitale gegevensuitwisseling acute zorgketen.

Lees meer

Ambulancevoorziening en ziekenhuizen in Rotterdam-Rijnmond verbeteren digitale gegevensuitwisseling

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC starten met een project om de digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren.

Lees meer

Volg ons