Skip to the main content

Wetsvoorstel ‘Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ naar Raad van State

Een wet die voorschrijft dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch dient te verlopen, is weer een stap dichter bij in werking treding. Eind oktober stemde de ministerraad er mee in om het wetsvoorstel aan de Raad van State te zenden voor advies. De verwachting is nu dat het voorstel begin 2021 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Het programma Met spoed beschikbaar onderschrijft het belang van deze aanstaande wet. Het biedt vele voordelen en mogelijkheden wanneer zorgverleners medische informatie veilig digitaal kunnen delen. Zo is bijvoorbeeld meteen inzichtelijk wat de medische voorgeschiedenis van iemand is, welke medicijnen worden gebruikt en of er allergieën zijn. Dit helpt vermijdbare fouten terug te dringen. Zorgverleners hoeven bovendien geen gegevens meer over te typen, waardoor er meer tijd is voor patiënt of cliënt. Dit alles helpt dus om de gezondheid van patiënten en patiënten te verbeteren: betere gezondheidsuitkomsten door betere informatie dus.

 

Bekijk laatste

Nieuws

Doet u mee aan nieuwe digitale gegevensuitwisselingen in de spoedzorgketen? Wij zoeken koplopers!

In het programma Met spoed beschikbaar zijn patiënten en zorgverleners nauw betrokken om ervoor te zorgen dat hun behoeftes bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen geborgd zijn. 

Lees meer

Amigo! – Eerste hulp bij digitale informatie-uitwisseling

SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten kunnen de professionele samenvatting (PS) van de patiënt uit het huisartsdossier opvragen.

Lees meer

Expertise en ervaringen dragen bij aan realisatie digitale gegevensuitwisseling

In het programma Met spoed beschikbaar zijn patiënten en zorgverleners nauw betrokken om ervoor te zorgen dat hun behoeftes bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen geborgd zijn. 

Lees meer

Volg ons