Skip to the main content

Spreekuur over de digitale spoedverwijzing van HAP naar SEH

Eens in de twee weken (oneven weken) op donderdag vindt het virtueel spreekuur plaats voor zorgaanbieders en regioorganisaties die meer willen weten, aan de slag willen gaan of al bezig zijn met een project om patiënten van de HAP digitaal te verwijzen naar de SEH. Het spreekuur biedt u de mogelijkheid laagdrempelig vragen te stellen over de digitale spoedverwijzing en wat er komt kijken, bij zowel de HAP als de SEH, om de verwijzing in gebruik te nemen.

Voor huisartsenposten die werken met Topicus HAP of CGM Callmanager en SEH’s die werken met Chipsoft-HiX of met AZNConnect van ihomer is de digitale spoedverwijzing van de HAP naar de SEH al beschikbaar om te implementeren (andere leveranciers volgen nog). Wilt u meer weten over wat deze uitwisseling inhoudt, wilt u hiermee aan de slag, zit u reeds in een voorbereidende fase of bent u al bezig met de implementatie en heeft u vragen? Dan biedt het spreekuur over de digitale spoedverwijzing van de HAP naar de SEH u hier de gelegenheid voor.

 

Deelname aan het spreekuur 

Het spreekuur vindt eens in de twee weken, in de oneven weken, op donderdag plaats tussen 16.00 en 17.00 uur via Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u een MS Teams link voor het spreekuur. U kunt binnen dit uur virtueel binnenlopen op een moment dat het u schikt. U kunt uw vragen stellen of meeluisteren naar de vragen die andere spreekuurbezoekers hebben en de antwoorden die we daarop geven. Mocht er daarna nog behoefte zijn aan verdieping, dan kunnen we hier in een aparte afspraak verder over praten. U kunt zich hier aanmelden.

 

Terugkerend spreekuur

Het spreekuur vindt elke twee weken plaats op donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur. De eerstvolgende spreekuren: 

  • donderdag 29 april
  • donderdag 27 mei

*vanwege Hemelvaartsdag op 13 mei vindt er dan geen spreekuur plaats

U kunt zich hier aanmelden.

 

Netwerktafel 

Om kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen te stimuleren en ondersteunen, starten we binnenkort ook met een maandelijkse netwerktafel (op uitnodiging) voor zorgaanbieders en regio-organisaties die al concrete stappen hebben gezet om de digitale spoedverwijzing HAP-SEH te implementeren of al in gebruik hebben genomen. Hierover volgt binnenkort meer informatie voor wie dit betreft. 

Bekijk laatste

Nieuws

Ambulancevoorziening en ziekenhuizen in Rotterdam-Rijnmond verbeteren digitale gegevensuitwisseling

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC starten met een project om de digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren.

Lees meer

Verbetering in berichtgeving tussen ambulance en spoedeisende hulp

In samenwerking met het zorgveld heeft Nictiz de berichtgeving voor digitale overdracht tussen ambulance en spoedeisende hulp (SEH) bijgewerkt. Daarmee zijn de zorgprofessionals op de SEH nog sneller en beter voorbereid op de komst van patiënten die per ambulance worden binnengebracht. Belangrijk als je bedenkt dat op de SEH vaak elke seconde telt.

Lees meer

Snellere en slimmere samenwerking Doktersdienst Groningen en het Martini Ziekenhuis bij spoedpatiënten

Patiënten die via de Doktersdienst Groningen naar de spoedeisende hulp van het Martini Ziekenhuis worden verwezen, hoeven niet langer met een papieren verwijzing op pad. Sinds kort vindt de verwijzing van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp digitaal plaats. Dit komt de snelheid ten goede en ondersteunt de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Lees meer

Volg ons