Skip to the main content

Doet u mee aan nieuwe digitale gegevensuitwisselingen in de spoedzorgketen? Wij zoeken koplopers!

Het programma Met spoed beschikbaar start nu met projecten waarin we digitale gegevensuitwisseling realiseren in de acute zorgketen en zoeken huisartsenpraktijken, huisartsenposten, Regionale ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen, die hieraan mee willen doen, samen met hun ketenpartners en ICT-leveranciers. Bent u een koploper? Meldt u zich dan bij ons aan! 

 

Met spoed beschikbaar helpt zorgaanbieders met de versnelde implementatie van de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’. De Richtlijn omvat in totaal 22 uitwisselingen van gegevens tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute zorg.

Zie ook de Factsheet koploperprojecten.

Aan de slag

Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. U kunt één van de koplopers zijn om hieraan bij te dragen. Het gaat om de volgende uitwisselingen:

  • Het verbeteren van de beschikbaarheid van gegevens van de huisarts, de huisartsenpost en de ambulancevoorzieningen bij de SEH.
  • De inzage in een samenvatting van de gegevens van de huisarts voor de ambulance.
  • De digitale overdracht van de huisartsenpost naar de meldkamer.
  • Rapportages van de SEH en ambulance richting de huisarts.

 

Wat kunt u verwachten?

Aanpak

Samen met u, uw ketenpartners in uw regio en de betrokken ICT-leveranciers gaan we aan de slag. In een gezamenlijke startsessie maakt u afspraken over o.a. de ketenaanpak, planning, besturing en bemensing. Samen met de leveranciers vindt de technische voorbereiding plaats. De huidige en nieuwe werkprocessen in de keten worden in kaart gebracht en hieruit ontstaan de vervolgacties ter voorbereiding, zoals werkafspraken, functionele testen, communicatie, instructie en meer. Dit gebeurt onder begeleiding van een regionale projectleider met ondersteuning van een coördinator van het programma Met spoed beschikbaar. Gedurende het project, delen we de kennis en ervaringen van andere samenwerkingsverbanden in de regio of andere regio’s met u en uw ketenpartners om van elkaar te leren en zo efficiënt mogelijk het project uit te voeren.

Looptijd en resultaatverwachting

Houd u rekening met een looptijd van drie maanden, vanaf de start tot en met de implementatie. Het project is geslaagd wanneer de technische uitwisseling is gerealiseerd en wordt gebruikt in de praktijk.

Financiële tegemoetkoming

Als u deelneemt aan één of meerdere projecten waarin we nieuwe digitale gegevensuitwisselingen toetsen, ontvangt uw organisatie hiervoor een financiële tegemoetkoming. Deze bestaat uit drie onderdelen:

  1. vergoeding voor de zorgaanbieder voor deelname als koploper;
  2. vergoeding voor de ICT-leverancier voor deelname als koploper;
  3. vergoeding voor de inzet van een regionale projectleider.

Voorwaarden

Er gelden enkele voorwaarden om aan de projecten met nieuwe gegevensuitwisselingen deel te kunnen nemen, onder andere:

  • twee zorgaanbieders in de spoedzorgketen en twee ICT-leveranciers per uitwisseling;
  • de oplossing voor de gegevensuitwisseling is conform de Richtlijn en informatiestandaard acute zorg.

 

Interesse?

Wilt u aan de slag met nieuwe digitale gegevensuitwisselingen, met één of meer van de projecten? Of wilt u graag meer informatie of afstemming over hoe u het beste uw ketenzorgpartners kunt betrekken? Neemt u dan contact met ons op via info@metspoedbeschikbaar.nl.

Bekijk laatste

Nieuws

Nieuwe go-lives voor spoedverwijzing HAP-SEH

Voor de digitale spoedverwijzing kunnen we twee nieuwe go-lives melden, een mooie uitbreiding van het aantal zorgaanbieders dat deze digitaliseringsslag heeft gemaakt. Dankzij de digitale spoedverwijzing hoeven patiënten niet langer met een papieren verwijzing op pad naar de SEH als ze door de HAP worden doorgestuurd. Dit maakt het proces voor zowel patiënten als zorgverleners een stuk efficiënter.

Lees meer

Huisartsen en SEH’s in Groningen zetten belangrijke stap in digitale gegevensuitwisseling

Huisartsencoöperatie De Slochterkring, het Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis Groningen werken samen om de digitale uitwisseling van gegevens tussen de huisartsen en de Spoedeisende hulp (SEH) te versnellen. De huisartsen en de ziekenhuizen willen de Professionele Samenvatting (PS) van de huisarts digitaal kunnen inzien op de SEH om zo sneller over relevante medische informatie te beschikken. ICT-leveranciers Promedico VDF en ihomer zijn betrokken om dit technisch te realiseren.

Lees meer

Zorgaanbieders Zuidwest-Nederland aan de slag om informatieoverdracht van ambulance naar SEH te verbeteren

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC slaan de handen ineen om de overdracht van gegevens van ambulance naar SEH te verbeteren. Hiermee is het tweede koploperproject van Met spoed beschikbaar een feit. ICT-leveranciers ChipSoft en (vanuit Axira) CityGis ERF en Enovation, zijn betrokken bij het project om de uitwisseling van de gegevens van ambulance naar SEH technisch te realiseren.

Lees meer

Volg ons