Skip to the main content
Ik werk op een

huisartsenpost

Het programma Met spoed beschikbaar ondersteunt u als triagist of dienstdoende huisarts op de huisartsenpost vooral met een doelmatige gegevensuitwisseling over een patiënt in een acute situatie van en naar de meldkamer en SEH.

 

Het gaat hierbij om de gegevensoverdracht van uw waarneming van patiënten, voor wie een ambulance moet komen en/of naar de SEH moeten. De inzage in de professionele samenvatting van de huisarts valt buiten de scope van het programma.

Eenduidige en meer volledige overdracht

Digitale gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat de communicatie over de patiënt sneller verloopt, waarbij de huisartsenpost, de meldkamer, de SEH en alle andere relevante zorgpartijen gebruikmaken van een systematische uitwisseling van gegevens. Dit ondersteunt een eenduidige en meer volledige overdracht van de informatie over de patiënt.

 

Betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt

De efficiënte uitwisseling van informatie tussen de huisartsenpost, meldkamer en de SEH zorgt er ook voor dat patiënten die in eerste instantie een ‘suboptimale’ ingang voor hun acute zorg hadden gekozen, alsnog snel op de juiste plek terechtkomen. Dit zorgt voor doelmatigheid in de keten en draagt bij aan betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënten.

Oproep!

Koplopers gezocht voor nieuwe digitale gegevensuitwisselingen

Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. U kunt één van de koplopers zijn om hieraan bij te dragen. U leest er meer over in deze factsheet.

Meer informatie of aan de slag?

Wilt u graag aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in uw regio? Wilt u aan een koploperproject meedoen voor de nieuwste digitale uitwisselingen? Meer weten over het programma?

Neemt u dan contact met ons op en vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Blijf op de hoogte

Nieuws

News

Doet u mee aan nieuwe digitale gegevensuitwisselingen in de spoedzorgketen? Wij zoeken koplopers!

4 February 2021
In het programma Met spoed beschikbaar zijn patiënten en zorgverleners nauw betrokken...
News

Amigo! - Eerste hulp bij digitale informatie-uitwisseling

3 February 2021
SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundige centralisten kunnen de professionele samenvatting (PS) van de patiënt...
News

Expertise en ervaringen dragen bij aan realisatie digitale gegevensuitwisseling

8 January 2021
In het programma Met spoed beschikbaar zijn patiënten en zorgverleners nauw betrokken...

Volg ons